Zateplení

V této oblasti podpory jsou podporována opatření prováděná zejména na obálce budovy, která vedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů, jako je např. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí pomocí tepelněizolačních materiálů, které se stávají trvalou součástí zateplované stavební konstrukce, a výměna výplní stavebních otvorů.

Pasivní domy

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

Zdroje tepla

V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Dále je podporována výměna elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.

Solární panely

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných). Podporu v rámci této podoblasti je možno poskytnout též na dříve podpořené rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností

Kontaktní informace

  • Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
    (23. budova, dveře č. 321)
  • +420 777 559 497